Doornveldschool – veldbloemen langs de Schuthekkeweg

Jaco Hoeve  -  17 april 2019  -  Diversen


Samen met de groep zessers van Doornveldschool heeft wethouder Krale woensdagmiddag één van de bermen langs de Schuthekkeweg (ter hoogte van de Doornveldschool) ingezaaid met een mengsel kleurrijke veldbloemen.
 
Een fleurige en geurende veldbloemenstrook is aanlokkelijk voor een diversiteit aan insecten. Dat is de reden dat de gemeente Staphorst verschillende bermen gaat inzaaien met een veldbloemenmengsel.
Maar, zo vroeg de Doornveldschool zicht af, biedt het niet een onderwijskundige en vormende meerwaarde als een dergelijk bloemenlint dicht bij een school gerealiseerd zou worden? “Een kleurige veldbloemenborder zou heel goed passen binnen het leerstof- en vormingsaanbod ‘natuur’ van onze School met de Bijbel,” betoogde schoolleider Hoeve. “Onze gemotiveerde zienswijze hebben we ingebracht bij de gemeente. Daarbij hebben we als beoogde locatie genoemd: de berm langs de Schuthekkeweg, ter hoogte van de school.” De afdeling groenbeheer van de gemeente kon de goed onderbouwde visie van de Doornveldschool helemaal volgen en stemde enthousiast in met het voorstel.
 
De Doornveldschool heeft de wegberm geadopteerd en zich verplicht die zwerfvuil-vrij te houden. De leerlingen werden dáártoe in beweging gezet door CU-raadslid Alberto Schra. Bij de behandeling van de zogenaamde anti-ballon-oplaat-motie tijdens de februari-vergadering van de gemeenteraad stelde hij: “Het gaat hier natuurlijk niet om het opleggen van een norm: geen ballonnen meer oplaten. Nee, hier zit meer achter: het gaat hier om een dieperliggende waarde: namelijk de waarde om met elkaar zwerfvuil tegen te gaan. Neem je afval mee naar huis en gooi het in de daarvoor bestemde kliko’s. En als je tijdens een wandeling een stuk zwerfvuil tegenkomt, wees dan dienstbaar aan onze planeet en neem dit mee en gooi het in de dichtstbijzijnde vuilnisbak.” Aan zijn oproep werd door de Doornveldschool-leerlingen gehoor gegeven. Tijdens de wekelijks wandeling naar en van de gymzaal ontdoen ze ook de bermen van de looproute van (bijna) alle tegenkomend zwerfvies (het door Sandro Kok en Rémon Dunnink ontworpen woord voor zwerfvuil). ’t Levert een schone leefomgeving op die tot verwondering leidt.

error: