Burgemeester Ten Kate reikt Anglia-diploma uit aan leerlingen Doornveldschool

Jaco Hoeve  -  30 augustus 2021  -  Nieuws


Met een fors aantal complimenten feliciteerde burgemeester Ten Kate van Staphorst maandag 28 (oud) leerlingen van de Doornveldschool aan wie hij vervolgens het inhoudsvolle Anglia-diploma uitreikte. De ‘Doornvelders’ waren allen cum laude geslaagd voor het examen dat in juni – als afsluiting van de lessen Engels op de basisschool – werd afgenomen. “Een mooi resultaat dat houvast en hopelijk ook zelfvertrouwen geeft bij de instroom binnen het voortgezet onderwijs,” verwoorde schoolleider B. Hoeve.
 
De Doornveldschool sluit jaarlijks de lessen Engels in groep 8 af met het Anglia examen. Dit jaar voor de zestiende keer. Anglia is een internationaal onderwijsnetwerk dat scholen stapsgewijs ondersteunt om het vak Engels inhoudsvol en effectief aan te bieden. Het Anglia-examen kent tien niveaus van beheersing. Per niveau wordt in het leerplan beschreven wat een leerling onder de knie moet hebben.
 
De (oud)leerlingen van de Doornveldschool maakten het examen begin juni op twee verschillende niveaus, met als onderdelen leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid en grammatica. Allen slaagden met de kwalificatie ‘distinction’; iedereen had meer dan 80 procent van de opdrachten goed. “Een prestatie van hoog niveau, dat je een goede basis geeft binnen het vervolgonderwijs. Je mag er trots op zijn,” vond burgemeester Ten Kate. “Ik ben het ook!” Op onderhoudende wijze vertelde de burgervader hoe belangrijk de Engelse taal in onze samenleving is, zeker ook voor de opgroeiende generatie. Ten Kate sprak zijn waardering uit door de leerlingen en de leerkrachten. “Jullie prestatie is een dusdanig belangrijk item in het dorpsgebeuren, dat ik het zal laten agenderen als punt één voor de eerstvolgende B en W vergadering,” liet hij vervolgens weten. Die opmerking trof doel. In no-time verscheen op ieders gezicht een vorm van gewichtig glunderen.
 
De native speaker juf Van Dorp en groepsleerkracht Ellen Dannenberg complimenteerden de geslaagden namens het team. Voorafgaand aan de diploma-uitreiking speelde juf Van Dorp op interactieve wijze een Engelse woordenspel met als uitkomst de tegeltjeswijsheid: Remember, practise makes perfect! (Oefening baart kunst).
 
Na afloop van ’t officiële gebeuren was er een gezellige ontmoeting tussen leerlingen en leerkrachten. Voldaan en met een hartelijk ‘See you later!’ verlieten de jongelui vervolgens hun vroegere basisschool. Het waardevolle Anglia diploma in de ene hand en een meer dan pondspak Engelse drop in de andere hand. Nagewuifd door de strak wapperende Union Jack, die deze middag de schoolvlag verving.
 

error: