Burgemeester Kok reikt Anglia diploma’s uit op Doornveldschool

Jaco Hoeve  -  3 oktober 2020  -  Nieuws


De schoolvlag van de Doornveldschool was verruild voor de Union Jack toen de oud-groep-achters dinsdagmiddag met z’n 30en nog eenmaal samen kwamen op hun eens zo vertrouwde thuishonk. Een uur later vertrokken ze – gepast trots – met het welverdiende Anglia diploma en de intern nog resonerende loftuiting en gelukwens van burgemeester G.J. Kok.
 
De Doornveldschool sluit jaarlijks de lessen Engels in groep 8 af met het Anglia examen. Dit jaar voor de vijftiende keer. Anglia is een internationaal onderwijsnetwerk dat scholen stapsgewijs ondersteunt om het vak Engels inhoudsvol en effectief aan te bieden. Het Anglia-examen kent tien niveaus van beheersing. Per niveau wordt in het leerplan beschreven wat een leerling moet kennen en kunnen.
 
De oud groep achters  maakten het examen begin juni op drie verschillende niveaus, met als onderdelen leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, luistervaardigheid en grammatica. Ook dit jaar slaagden alle leerlingen met de kwalificatie ‘distinction’; iedereen had meer dan 80 procent van de opdrachten goed. “Een geweldige prestatie, temeer daar jullie – door de schoolsluiting vanwege corona – de slotfase van het traject thuis helemaal zelfstandig hebben verwerkt,” complimenteerde schoolleider Hoeve de oud-leerlingen.
 
De  native speaker juf Van Dorp en groepsleerkracht juf Dannenberg feliciteerden de geslaagden namens het team. Na een interactief spel onder leiding van juf Van Dorp, reikte burgemeester Kok de diploma’s uit. ‘Succes begint met de eerste stap’ was het motto. ‘Het is ongelooflijk belangrijk Engels als wereldtaal enigszins te beheersen. Jullie hebben een hoog niveau behaald; een geweldige startpositie in het voortgezet onderwijs. Hou vast!’
 
Na afloop van ’t officiële gebeuren was er een gezellige party met ‘coke’ en ‘cream cakes’. Glunderend en met een hartelijk ‘See you later!’ verlieten de jongelui vervolgens hun vroegere basisschool. Het waardevolle Anglia diploma in de ene hand en een ruim pondspak Engelse drop in de andere. Uitgezwaaid door de fier wapperende Union Jack.
 

error: